no quiero leer las novelas, pero quiero leer las fanficciones

"Aristotle diễn giải bi kịch Hy Lạp là sự kết hợp của số phận và sai lầm cá nhân. Nghĩa là một kết cục không vui chỉ thành bi kịch khi phẩm chất trí tuệ và đức hạnh của nhân vật chính phải vượt hẳn người thường. Và...

“我們誰也忍受不了和我們同樣毛病的人。”

"No man is rich enough to buy back his own past."

"Hatred is blind, as well as love."

"A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal."


人的一生,最好離去無悔。

如今的我,翻開老相冊,偷看那些曾來過的人。

摘花季節之六月雪

連綿梅雨下

我聽骨頭都濕了

手指尚撫在詩行

眼睛卻無意

瞥過墻角裏

該說什麼呢,

滿地素白!啊,滿地素白……

六月雪為何而落?

photo: internet

“佛曰:世人求愛,刀口舐蜜,初嘗滋味,已近割舌,所得甚小,所失甚大;世人得愛,如入火宅,煩腦自生,清涼不再,其步亦艱,其退亦難。”

©下里巴人 | Powered by LOFTER